Ambient Servei - Estudi previ

Ambient Servei

Estudi previ

Estudi tècnic per determinar si hi ha activitat d'insectes xilófagos (tèrmits, corc i cerambicidos), i la seva distribució en els revestiments de fusta, bigas, marcs de portes i finestres.

Inspecció inicial:

Aquesta fase consisteix a recollir informació de les incidències que s'han produït referents a la plaga detectada, així com determinar un històric de les activitats de protecció, reparació o substitució de la fusta en l'espai afectat i confrontant on s'han de realitzar treballs.

Inspecció visual - Identificació de la plaga – Nivell d'afectació.


Durant la inspecció visual s'identificarà l'espècie que afecta als elements de fusta, a fi de poder preveure les conseqüències que pot produir un atac de l'insecte detectat. Finalment amb tota la informació recollida i tenint en compte les característiques biològiques de l'insecte xilófago detectat, ens determinarà els punts afectats i l'abast de la plaga.

Control Acústic:

Mitjançant l'instrument Audiotermes, que està especialment dissenyat per detectar sons en els elements de fusta de tot tipus (bigas, marcs, tarimes, mobles), es detectessin els sons produïts pels diferents insectes xilófagos (corc, tèrmits, cerambicidos).

Control de moviment:

Amb l'ajuda de l'instrument Termatrac T3i, que està especialment indicat com a radar per a la detecció de tèrmits, es detecta la presència dels tèrmits a través del moviment. Els senyals del radar estan calibrades especialment per localitzar i confirmar la seva presència a través de la fusta, parets, formigó, plàstics, etc.

Control de temperatura:

Amb un sensor tèrmic a distància s'obté els canvis de temperatura superficial de cada zona. Aquestes dades ens ajuden a determinar possibles punts d'entrada de tèrmits.

Control de la humitat:

Mitjançant un sensor d'humitat, es tindrà de determinar la concentració d'humitat existent als elements de fusta per determinar les àrees de risc.