Ambient Servei - Informació serveis

Informació serveis

Ambient Servei amb vint anys d'experiència dins del món de la Sanitat Ambiental, som una empresa especialitzada en el control integrat de plagues urbanes. Aquesta formada per un grup de professionals amb una àmplia experiència en aquest terreny i amb els corresponents carnets d'aplicadors, tot això fa possible la bona qualitat del servei en les aplicacions.

L'empresa disposa de tots els registres i homologacions pertinents per dur a terme aquesta activitat, complint amb tots els requisits sanitaris i medioambientals, tenint en compte el medi ambient i respectant a les persones i animals que habitin en el lloc a tractar.

Les empreses Ambient Servei I Suport Serveis Ambientals es caracteritzen per la seva voluntat de servei als seus clients cobrint les seves necessitats de la millor manera possible, és per això que en tots els procediments és té una especial atenció quant a la qualitat del desenvolupament dels serveis i com a conseqüència la satisfacció dels clients, sense deixar de costat el respecte al medi ambient.

Tot això no es possible sense involucrar a tot el capital humà de l'empresa i a tots els nivells, per tant és molt important tenir un bon ambient de treball, la formació constant, saber transmetre les necessitats dels clients, i la supervisió del servei es desenvolupa segons les pautes de qualitat marcades.

En aquesta lluita constant, desig de millora i voluntat de servei les empreses Ambient i Suport han implantat un sistema de gestió de la qualitat i de medi ambient, conforme a les normes UNE-EN-ISO 9001:2008 i UNE-EN-ISO 14001:2004.

Els compromisos quant a la política els podem concretar en els següents punts:

 • Satisfacció del client.
 • Millora constant de la qualitat del nostre servei.
 • Formació continua.
 • Promoure la participació de tota l'organització.
 • Complir amb la legislació ambiental i altres requisits o compromisos voluntaris adoptats.
 • Reduir la generació de residus i reciclar-los.
 • Afavorir la lluita integrada.
 • Reduir la utilització de biocides i augmentar la de productes biològics.
 • Realitzar els serveis reduint els possibles impactes ambientals que els mateixos puguin ocasionar, de manera que és contribueixi a una major sostenibilitat i a una millor qualitat ambiental.
 • Difondre la nostra Política Integrada, fent-la arribar al nostre personal, clients, proveïdors i comunitat en general.

La Direcció d'Ambient Servei y Suport Serveis Ambientals es compromet al cumpliment de la present Política facilitan els medis materials i humans que es considerin necesaris, així com utilitzar la mateixa com a marc de referencia per establir i revisar els objectius fixats.

Àmbit d'actuació:

 • Indústries alimentàries, hostaleria i restauració.
 • Indústries en general.
 • Centres sanitaris i centres d'ensenyament.
 • Administracions públiques.
 • Urbanitzacions i comunitats de veïns.
 • Comerços i centres d'oci.
 • Oficines i particulars.

Tècniques d'actuació:

Les tècniques d'aplicació i els productes utilitzats són d'última generació i respectuosos amb les persones, animals domèstics i medi ambient.

Les actuacions de Ambient Servei estan basades en el principi de control integrat de plagues urbanes, prioritzant la utilització de tècniques i productes respectuosos per al medi ambient.

Diagnóstic previ:

Els tècnics de l'empresa realitzaran un diagnòstic previ dels serveis a realitzar i confeccionaran una oferta econòmica sense cap cost ni compromís.
Ambient Servei
Ambient Servei
Icono mosca

Desinsectació:

Control d'insectes com paneroles, formigues, puces, mosquits i altres mitjançant tècniques i productes no agressius, tant per a les persones com per al medi ambient.
Resultats garantits.

Control de:

 • Insectes en Indústria alimentària: Plodia Sp, Ephestia Sp, Tribolium.
 • Paneroles: Blatella Germànic, oriental, Periplaneta americana.
 • Formigues: formiga argentina, formiga pequeña común, formiga Faraón.
 • Mosquits: Mosquit comú, mosquit tigre, mosquit de les marismes.
 • Mosques: Mosca domèstica comú, mosca domèstica menor, mosca de la fruita.
 •  Puces, xinxes de llit, paparres, vespes, lepismes, àcars, processionària del pi, morrut vermell de les palmeres.
Icono flor

Tractaments fitosanitaris:

Tractaments sobre plantes de cultiu, domèstiques, parcs, etc. Eliminació i control de males herbes. Elaboració d'informes i protocols d'actuació en els plànols DDD. Identificació i anàlisis d'espècies.


​Control de:

 • Males herbes.
 • Control fitosanitaris en zones verdes.
 • Processionaria del pi.
 • Morrut vermell de les palmeres.
Icono hormiga

Protecció de la fusta:

Control de tèrmits, corcs i altres patologies de la fusta mitjançant innovadores tècniques de control d'última generació. Tractaments preventius i curatius de la fusta.

Control de:

Insectes de la fusta – xilòfags.

 • Tèrmit subterrani.
 • Tèrmit de la fusta seca.
 • Corc comú.
 • Corc de la pols.
 • Capricorn domèstic.
 • Corcs taladradors de la fusta.
 • Anòbids de l'escorça del pi.
 • Escarabat del rellotge de la mort.
 • Escarabat blau de la fusta.
 • Escarabats de la fusta humida.
Icono rata

Desratització:

Control de rosegadors amb productes i tècniques d'última generació, aplicació de mesures preventives i elaboració del programa de seguiment i control.

Control de:

 • Rata: la rata comuna (Rattus norvegicus) i la rata negra (Rattus rattus).
 • Ratolí: ratolí domèstic o Mus músculus i el ratolí de camp o Apodemus sylvaticus.
 • Talps: talp (Talpa europaea).
Icono gota

Control de legionel·la:

Prevenció i control higiènic-sanitari en instal•lacions amb el risc d'infecció com a torres de refrigeració, circuits d'aigua calenta sanitària i uns altres. Protocol d'actuació segons RD 865/2003.

Instal•lació de sistemes de protecció contra coloms.
Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua potable segons RD 140/2003.
Subministrament d'aparells per al control d'insectes voladors.
Instal•lació de sistemes de odorització d'espais interiors.
Implantació de sistemes de APPCC segons RD2207/95.
Elaboració del protocol d'actuació en els plans DDD.
Identificació i anàlisi d'espècies.
Icono mano

Altres Serveis:

Informes i protocols:


 • Instal•lació de sistemes de protecció contra coloms.
 • Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua potable segons RD 140/2003.
 • Subministrament d'aparells per al control d'insectes voladors.
 • Instal•lació de sistemes de odorització d'espais interiors.
 • Implantació de sistemes de APPCC segons RD2207/95.
 • Elaboració del protocol d'actuació en els plans DDD.
 • Identificació i anàlisi d'espècies.