Ambient Servei - Tractament preventiu i curatiu

Tractament preventiu i curatiu

El tractament preventiu i curatiu contra insectes xilófagos a les bigues a les estructures de fusta es duu a terme mitjançant injecció de producte insecticida especial per a tractaments, amb vàlvules anti-tornada, instal•lades a una distància entre elles de 30 a 35 cm. aproximadament.

Abans d'iniciar el servei es farà lliurament del document informatiu del servei, on s'especificarà la zona a tractar, els productes a utilitzar i el termini de seguretat.

L'empresa Ambient Servei, disposa de les corresponents autoritzacions:

· Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, amb el nombre de Registre 0004 CAT- ST.

· Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Subclau: Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel•la, amb el nombre de Registre 5035 CAT- LgT.

· Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, amb el nombre de Registre T-0025-S.

· Registro Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. Secció primera: establiments. Amb el nombre de Registre: T-0240-I.

· Registre de Productes de Residus Industrials. Agència de Residus de Catalunya. Amb n.º de registre : P-59151.1.
Empresa certificada segons normativa ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004 dels serveis de control de plagues en l'ambit de l'industria alimentaria, sanitat ambiental i vegetal.

Ambient Servei 1